Home > Hírek, események - Mezőtúri programok > A rendkívül ritka földikutya trágyatúró került elő Mezőtúron földikutya járatból

A rendkívül ritka földikutya trágyatúró került elő Mezőtúron földikutya járatból

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság és a Magyar Természettudományi Múzeum szakemberei, a Mezőtúr belterületén már egy évtizede ismert magyar földikutya (Nannospalax hungaricus) populáció felmérését végezték március elején. A munka elsődleges célja e rejtett életmódot folytató, fokozottan veszélyeztetett rágcsáló helyi állománynagyságának, valamint az egyedek aktivitásának és eloszlásának megfigyelése volt.

A terepi tapasztalatok megerősítették a faj jelenlétét mindkét ismert élőhelyen, sőt újabb, eddig nem ismert helyszíneken sikerült kimutatni a magyar földikutya jelenlétét. Mindezek ennek ellenére továbbra sincs szó az állomány erősödéséről, hanem inkább a faj lokális természetvédelmi helyzetének romlását és a veszélyeztetettség fokozódását dokumentálták.

 Földikutya felmérés Mezőtúron, 2019. március Fotó: Orcsik Tibor, HNPI
Földikutya felmérés Mezőtúron, 2019. március
Fotó: Orcsik Tibor, HNPI
Magyar földikutya, fotó: Monoki Ákos
Magyar földikutya, fotó: Monoki Ákos

A fáradtságos kutatómunka örvendetes hozadéka, hogy az egyik feltárt járatból előkerült a földikutyával szoros kapcsolatban élő földikutya trágyatúró (Onthophagus kindermanni) egy hím egyede. Ez a bogár az egyik legritkább képviselője annak a rovarközösségnek, amelyek a föld alatt, járatokban élő rágcsálókhoz kötődnek. A zömmel holyvaalkatúak, sutabogarak és trágyatúrók komplexumát alkotó fajok olyan szorosan kötődnek a rágcsálókhoz, hogy önállóan nem is létezhetnek. A trágyatúrók az ürge vagy földikutya ürülékét dolgozzák fel, és az ivadékaikat is a gazda járataiban nevelik fel. A bogarak a gazdaállat járatát legfeljebb rajzás idején hagyják el, és ilyenkor rövid időre a felszínen is megfigyelhetők, sőt egyes megfigyelések szerint a juhtrágyát is felkeresik. Ez a nagyon ritka délkelet-európai elterjedésű bogár valószínűleg a Tiszántúlon éri el areájának nyugati határát. Az eddigi ismeretek szerint nálunk a földikutya és ürge járataiban él. A térség ürgepopulációnak felmérése során eddig még nem mutattuk ki, jóllehet ismert egy hasonló életmódú, bár jóval gyakoribb rokona, az ürgevendég trágyatúró (Onthophagus vitulus).

Földikutya trágyatúró, Fotó: Dr. Tallósi Béla
Földikutya trágyatúró, Fotó: Dr. Tallósi Béla

A földikutya trágyatúrót Magyarországon először 1960-ban jegyezték fel Szeged környékén. Ezután több mint fél évszázaddal Battonya környékén, földikutya által lakott löszgyepről került elő néhány példány 2013-ban (Merkl et al, 2014).

Idézett szakirodalom: Merkl O., Ködöböcz V., Deli T. & Danyik T. (2014): Bogárfaunisztikai adatok a Dél-Tiszántúlról (Coleoptera). (Faunistic data to the beetles from the south-eastern Great Hungarian Plain (Coleoptera).) – Crisicum 8: 99–152.

forrás: Dr. Tallósi Béla, Természetvédelmi Őrszolgálat – http://www.hnp.hu

Olvasásra ajánljuk