Home > Hírek, események - Mezőtúri programok > Eseményajánló > 2022. július 1-től bérelhetőek a vízieszközök!

2022. július 1-től bérelhetőek a vízieszközök!

Vízi jármű kölcsönzési szabályzat

Bérlésre vonatkozó szabályok
1. A vízi járművet (Kajak, kenu, vízibicikli) bérlők csak a szerződésben megadott helyen a Hortobágy – Berettyó főcsatorna területén használhatják a hajózás és vízirendészet szabályainak kötelező betartása mellett.
2. A bérbeadó által átadott alábbi tudnivalókat tanulmányozzák, elsajátítják a biztonságos kezelést, és azt a többi utastól is megkövetelik.
3. A kölcsönzési időt és díjat a Vízieszköz kölcsönzési ártáblázat tartalmazza.
4. Ha a Bérlő a kölcsönzési időt több mint 10 perccel túllépi, és a kölcsönzési idő meghosszabbítására a kölcsönzési idő alatt nem történt a felek között megállapodás, akkor a Bérbeadó pótdíjat jogosult kiszabni.
5. Késedelmes visszaszállítás esetén a késéssel időarányos bérleti díj kerül felszámításra.
6. Amennyiben a Bérlő hibájából a Bérelt dologban kár keletkezik, azt Bérlő köteles megtéríteni.
7. Felek abban az esetben, ha jogvita alakulna ki a Bérleti Szerződést illetően, jogorvoslatért a területileg illetékes Bíróságra fordulhatnak.

Vízi jármű használatára vonatkozó szabályok:
1. A csónak használata során a vezető vállal a vízi jármű és a benne ülők személyi épségéért felelősséget.
2. A vízi jármű megengedett legnagyobb utaslétszáma 4 fő. 10 éves kor alatti gyermek esetében 2 gyermek egy felnőttnek számít, de ez legfeljebb a megengedett legnagyobb utaslétszám 25%-ára alkalmazható. Tehát ez esetben is csak maximum 5 fő a vízi jármű befogadóképessége.
3. Ha több személy van a vízi járműben, akkor a jármű vezetőjének az a személy minősül, aki kibérelte a vízi járművet, és 18. életévét betöltötte.
4. A vízi járművet nem bérelheti ki olyan személy, aki alkohol vagy egyéb tudatmódosító szerek hatása alatt áll, valamint a bérlés alatt sem fogyaszthat szeszes italt és egyéb tudatmódosító szereket.
5. Bérlők tudomásul veszik, hogy a vízi jármű hobbi és szabadidős célt szolgál, versenyezni és más vízi járművet vontatni tilos!
6. Bérlőket a nem rendeltetés szerinti használat miatt keletkezett károkért anyagi felelősség terheli.
7. A bérleti idő alatt a Bérlők bármilyen vízi járművet vagy személlyel történt eseményről azonnal kötelesek tájékoztatást adni Bérbeadónak.
8. A hajó vezetője köteles gondoskodni a hajó egyenletes terheléséről. Ha ettől eltérés szükséges, akkor azt csak akkor engedélyezheti, ha meggyőződött arról, hogy az egyenlőtlen terhelés a hajózás biztonságát nem fenyegeti.

Biztonsági előírások:
1. A vízi járműben tartózkodó minden személy számára kötelező a mentőmellény viselése.
2. A vízi járművet kizárólag 18 év feletti, úszni tudó személy veheti bérbe.
3. Mindig tartsa be a környezetvédelmi, valamint a biztonságos üzemeltetési szabályokat.
4. Szemét lerakása vagy a víz és a környezet bármely jellegű szennyezése szigorúan tilos.
5. A vízi járműben a dohányzás és nyílt láng használata tilos!
6. A vízi járműből kiugrani, és azt rögzítetlenül elhagyni tilos!
7. A vízi járművet horgászati célra felhasználni tilos!
8. A vízi járműből indulás előtt – és szükség esetén menetben is – el kell távolítani a stabilitását és úszóképességét befolyásoló mennyiségű vizet.
9. A vízi járművekben felállni szigorúan tilos!!!

Olvasásra ajánljuk