Home > Hírek, események - Mezőtúri programok > Pályázat az önkormányzat területén működő civil szervezetek 2019. évi támogatására

Pályázat az önkormányzat területén működő civil szervezetek 2019. évi támogatására

Mezőtúr - VárosházaMezőtúr Város Önkormányzatának Ideiglenes Bizottsága pályázatot ír ki – a 2011. évi CLXXV. törvény előírásainak megfelelő – az önkormányzat területén működő civil szervezetek 2019. évi támogatására.

A pályázat benyújtásának (postára adásának) határideje: 2019. április 15.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2019. május 6.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázat benyújtása az e célra készített formanyomtatványon történhet, mely letölthető a www.mezotur.hu weboldalról, valamint személyesen igényelhető a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatalban Tóth Ádám közművelődési, sport és civil ügyintézőtől.
A pályázati adatlap mellé csatolni kell:
Igazolást arról, hogy a 2011. évi CLXXV. törvény alapján a szervezet bejegyzett civil szervezetnek számít.

A pályázati adatlapot hiánytalanul kell kitölteni, a pályázat benyújtása után hiánypótlásra nincs lehetőség. A hiányosan vagy késve benyújtott pályázatok nem támogathatók.
A pályázat benyújtásának helye:
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal titkársága Mezőtúr, Kossuth L. tér 1.
A borítékon fel kell tüntetni: „Civil pályázat 2019”.

A beadott pályázatok elbírálásáról Mezőtúr Város Önkormányzatának Ideiglenes Bizottsága dönt, melyről a döntést követő 15 napon belül értesül a pályázó. A nyertes pályázó szervezetekkel az Önkormányzat támogatási megállapodást köt. A támogatás kifizetésére a szerződés aláírását követően kerül sor.

Amennyiben a pályázattal kapcsolatban valamilyen kérdése merülne fel, keresse Tóth Ádám közművelődési, sport és civil ügyintézőt (tel: 56/551-913, e-mail: toth.adam@mezotur.hu).

Herczeg Zsolt
polgármester

Olvasásra ajánljuk