Home > Hírek, események - Mezőtúri programok > 40 tény a 40 éves Túri Fazekas Múzeumról

40 tény a 40 éves Túri Fazekas Múzeumról

40 éves jubileumát ünnepli a Túri Fazekas Múzeum. Ezzel kapcsolatban elsőként Dr. Egri Mária művészettörténész gondolatai jutottak az eszembe, aki kihangsúlyozta nemrégiben a múzeum Mezőtúron betöltött kulturális szerepét. Mint elmondta, a Bolváry-kúria nem csupán a néprajzi-népművészeti kreativitás, közösségi találkozások és ünnepek színhelye, de komoly kutatóközpont is. Pusztai Zsolt és kollégái nem csupán a hatalmas kerámiaanyag gyűjtésére, feldolgozására vállalkoztak, de érdeklődésük kiterjed a régi mezőtúri kismesterségek bemutatására is, azon kívül feladatuknak érzik a 19-20. századi képzőművészet rendszeres bemutatását. Ez a jelen, de a négy évtized során számos, talán széleskörben kevésbé ismert, fontos mérföldkövet élt meg a múzeum, ezekből és más érdekes tényekből válogattunk.

40 tény a 40 éves Túri Fazekas Múzeumról:

 1. A múzeum alapját a mezőtúri iskolák és a művelődési ház által évtizedek alatt összegyűjtött régiségek jelentették.
 2. A múzeum törzsanyagát és az első állandó kiállítás kerámiáit Dr. Szabó László és Dr. Gulyás Éva néprajzkutatók rendszerezték.
 3. Kresz Mária néprajzkutató 1978-ban nagyszabású kiállítást rendezett a Néprajzi Múzeumban A 600 éves város, Mezőtúr fazekassága 1813-1914 címmel, mely tárlat nagyban hozzájárult a későbbi múzeumalapításhoz.
 4. Az akkori városvezetés a Zsinagóga mögötti ún.: izraelita iskola épületét jelölte ki múzeumi célokra, mely 1983-ban megkapta a működési engedélyt.
 5. Első igazgatója Dr. Nagy Molnár Miklós néprajzkutató lett.
 6. Az alapítástól egészen 2013-ig a Jász-Nagykun-Szolnok megyei múzeumi szervezethez tartozott, utána a város lett a fenntartó.
 7. A múzeum létrehozásával párhuzamosan Badár Ház néven megnyitotta kapuit Badár Erzsébet lakóháza és műhelye. (Erzsike 1985-ös haláláig személyesen fogadta a látogatókat.)
 8. A Fazekas Szövetkezet folyamatosan segítette a gyűjtemény munkáját, az pedig a szövetkezet alkotóinak bemutatkozási lehetőséget biztosított.
 9. 1979-től Mezőtúr és Karcag felváltva rendezte meg az Alföldi Fazekas Triennálékat, melynek szervezésébe a túri múzeum is bekapcsolódott.
 10. A múzeumnak történelmi és néprajzi témájú könyvekből jelentős (majd 3000 tétel) gyűjteménye van, melyek helyben szabadon olvashatók.
 11. Dr. Nagy Molnár Miklós 1995-ben távozott a múzeumból, helyét Dr. Tolnay Gábor történész, tanár vette át.
 12. A kétezres évek elején a romló állagú épület és az egyre növekvő tárgyszám szükségessé tette a költözést.
 13. 2004-ben, a felújított Bolváry-házba költözött a múzeum, melynek műemléki része lett a kiállítótér, a telek végébe újonnan épített házban kapott helyet a raktár, a könyvtár és az iroda.
 14. A Bolváry-ház 1821-ben klasszicista stílusban épült középnemesi kúria. Építtetője Kállay Péter.
 15. A múzeum engedélyezett gyűjtőköre a történettudományi és a néprajzi témákat öleli fel.
 16. A múzeum vezetését 2008-tól Pusztai Zsolt néprajzkutató vette át, aki máig az intézmény vezetője.
 17. A kerámiaanyag majd 90%-a adományozás révén került a múzeumba.
 18. 2010-ben a Budapesten kiállított Kun Zsigmond Néprajzi Gyűjtemény kezelője, majd később tulajdonosa is a múzeum lett.
 19. 2004 és 2023 között két állandó kiállítást és 104 időszaki kiállítást mutatott be a múzeum.
 20. Az elmúlt évek alatt a múzeum szervezésében kiállítások és bemutatók révén a következő országokba jutottak el túri fazekasok munkái: Szlovákia, Románia, Szerbia, Ausztria, Franciaország, Olaszország, Törökország
 21. A kúria felújításakor az udvarra lapidárium (kőtár) is épült.
 22. A múzeum udvarán álló japánakác kb. 100 éves, az 1920-as években telepítették e fákat szerte a városban.
 23. Jelenleg a gyűjtemény valamivel több, mint 8000 kerámiát, további 300 néprajzi tárgyat és kb. 400 történelmi tárgyat, forrásértékű iratot őriz.
 24. Két kiváló, mezőtúri születésű keramikusművésznek, Veress Miklósnak és Török Jánosnak is találhatók kerámiái a gyűjteményben.
 25. A Draskovits Kerámia-gyűjtemény 2016-os megnyitása óta rendezése, szakmai felügyelete is a múzeum feladata.
 26. A gyűjtemény két alkalommal is elnyerte a megye turisztikai védjegyét.
 27. A múzeum épületén, a bejárat mellett található az Országos Kékkör (Alföldi Kéktúra) túraútvonal pecsételő helye.
 28. A múzeumban található a Túri Korsós Céh és a Túri Asztalosok Céhe céhes ládája, mindkettő 1818-ból való.
 29. A múzeum melletti kis téren látható Veress Miklós bronz alkotása, melyet a helyi fazekasok tiszteletére készített.
 30. A múzeumot a helyben tanuló diákok és a nyugdíjasok ingyen látogathatják.
 31. A múzeumnak önálló régészeti gyűjteménye nincs, de néhány bronzkori és vaskori kerámia, valamint középkori korsó és tál bekerült a környékről.
 32. A néprajzi anyag mellett kb. ötven kortárs népi iparművésztől őriz kerámiákat.
 33. Nyaranta több mesterséget felvonultató kézműves táborok, tanfolyamok kapnak helyet a múzeumudvaron.
 34. A múzeum épülete és udvara az ArTúr Fesztivál fontos helyszínei.
 35. A múzeum honlapja a www.fazekasmuzeum.hu címen található.
 36. Angol neve: Túr Pottery Museum.
 37. Az elmúlt évek sokféle nyelven íródott vendégkönyv-bejegyzései közül a legérdekesebbek: mongol, thai, japán, litván és ausztrál angol.
 38. A vendégkönyvek bejegyzései közül a legrövidebb: „Jó”, a leghosszabb viszont két oldal.
 39. A múzeum földrajzi koordinátái: 47.005458, 20.620800
 40. 2024-ben elkezdjük a 41. évet.

(Pusztai Zsolt összeállítása)

Kakuk Móni

Fotó: Tourinform Mezőtúr

Olvasásra ajánljuk